Żegnamy długoletniego Nauczyciela naszej szkoły

  • Drukuj

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani Profesor Stanisławy Pałys

długoletniego Nauczyciela naszej szkoły,

Wychowawcy wielu pokoleń,

Wspaniałego Pedagoga i Przyjaciela Młodzieży

 

                                                                społeczność szkolna