header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
piątek, styczeń 22, 2021

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

1. Z wypożyczalni mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Zbiory udostępniane są od 2-go września do 15-go czerwca danego roku szkolnego.
3. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie wypożyczonych książek i innych materiałów.

5. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje konto i nie może przekazywać innym czytelnikom bez przerejestrowania.
6. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę obowiązkową na okres jednego tygodnia. Inne książki uczeń winien zwrócić w ciągu dwóch tygodni.
7. Uczeń może otrzymać prolongatę w przypadku, gdy na książki nie ma w danej chwili zapotrzebowania.
8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej książki.
9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę – o ile odkupienie książek nie jest możliwe powinien dostarczyć inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
10. Uczeń kończący szkołę, rezygnujący z nauki w szkole i pracownik kończący pracę w szkole rozlicza się z biblioteką podbijając kartę obiegową.