REGULAMIN CZYTELNI

  • Drukuj

1. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. W czytelni obowiązuje cisza.
3. Po wejściu do czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
4. Teczki i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
5. W czytelni obowiązuje zakaz konsumpcji.

6. Z książek i czasopism, które stanowią księgozbiór podręczny, można korzystać tylko na miejscu.
7. Wykorzystaną książkę, czasopismo przekazujemy nauczycielowi bibliotekarzowi.
8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczone książki i czasopisma.
9. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
10.Wszyscy użytkownicy zobowiązani są o dbanie o czystość pomieszczenia.