header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
piątek, styczeń 22, 2021

REGULAMIN MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACYJNEGO

1. Z centrum mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie.
2. Centrum służy użytkownikom jako źródło wiedzy i informacji. Korzystać z komputerów mogą osoby realizujące konkretny temat.

3. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców i dystrybutorów oprogramowania i danych.
4. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
5. Z centrum można korzystać za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
6. Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
7. Uczniowie mogą korzystać z komputerów w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych (na przerwach).
8. Przed korzystaniem z komputera należy wpisać się do zeszytu odwiedzin (imię, nazwisko, klasa, godzina, numer stanowiska i temat poszukiwań).
9. Bez zgody nauczyciela bibliotekarza nie można zmieniać stanowiska komputerowego.
10. Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).
11. Kopiowanie danych może się odbywać tylko na sformatowanych nośnikach.
12. Przy jednym stanowisku może pracować jedna osoba.
13. Jedno stanowisko jest zarezerwowane na potrzeby szkoły.
14. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do 45 minut.
15. Grupa uczniów wraz z opiekunem korzysta z centrum po uprzednim, przynajmniej jednodniowym, powiadomieniu nauczyciela bibliotekarza. W tym czasie za sprzęt odpowiada osoba prowadząca zajęcia.
16. Za wydruk komputerowy biblioteka pobiera opłatę.
17. Za łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na określony czas.