Absolwenci na rynku pracy

 • Drukuj

W ubiegłym tygodniu gościliśmy Panią Annę Chorążyczewską z Powiatowego Urzędu Pracy. Na spotkaniu pod hasłem  "Absolwenci na rynku pracy" dowiedzieliśmy się: o  ofertach pracy,które można znaleźć w PUP,  możliwościach podnoszenia kwalifikacji, agencjach pośrednictwa pracy, programie "Junior", oferującym staże dla osób niepełnosprawnych, dotacjach i refundacjach przy zakładaniu własnej firmy, działaniach PUP w ramach programu Eures adresowanym do poszukujących pracy, pracy za granicą, stażach dla absolwentów a także o poziomie i strukturze bezrobocia w powiecie wołowskim.

Życząc udanych wakacji zamieszczam zgodnie z obietnicą adresy stron dzięki, którym możecie znaleźć pracę za granicą:

www.eures.europa.eu

 • oferty pracy od wszystkich publicznych służb zatrudnienia krajów EOG;
 • bezpośredni dostęp do ofert pracy;
 • bezpośredni kontakt z pracodawcą;
 • baza danych CV ? pozwala pracodawcom przeglądać bazę CV oraz poszukującym pracy umieszczać swoje CV;
 • informacyjne bazy danych (warunki życia i pracy, doradcy EURES) oraz dostęp do wielu innych stron internetowych (poprzez linki).

 

www.eures.praca.gov.pl

 • dostęp do ofert pracy Eures we wszystkich wojewódzkich urzędach pracy;
 • wykaz wszystkich doradców EURES w Polsce wraz z danymi teleadresowymi;
 • informacje o warunkach życia i pracy w krajach EOG ? w języku Polskim;
 • informacje o warunkach życia i pracy w Polsce ? w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim;
 • podstawy prawne EURES i polskie przepisy dotyczące działalności EURES w Polsce;
 • informacje o wydarzeniach Eures w kraju i za granicą.

 

www.eures.dwup.pl

 • aktualne oferty pracy za granicą w ramach EURES, na które prowadzone są rekrutacje;
 • wzory CV (format europejski) w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim;
 • informacje o EURES w województwie Dolnośląskim.

 

www.poradnik.poland.gov.pl

 • szczegółowe informacje na temat warunków pracy w krajach na całym świecie (obowiązek wizowy, obowiązek meldunkowy, pozwolenia, opieka zdrowotna, przepisy celne i wiele innych)