header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
piątek, czerwiec 25, 2021

Informacje i ogłoszenia

Pożegnanie długoletniego Nauczyciela naszej szkoły

 

 

Żegnamy długoletniego Nauczyciela naszej szkoły

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pana Władysława Siuby

długoletniego Nauczyciela naszej szkoły,

Wychowawcy wielu pokoleń,

wspaniałego Wuefisty i Trenera

społeczność szkolna 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2018 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego (…) – Dz. U. poz. 1911 z późn. zm., Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie informuje, że sprawozdania finansowe za rok 2018, na które składają się:

1)    bilans jednostki budżetowej,
2)    rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
3)    zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4)    informacja dodatkowa,

są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego.

 

 

Podziękowania od Prezydenta RP

przedwiosnie-podziekowanie


Czytaj więcej...

Żegnamy długoletniego Dyrektora naszej szkoły

 

 

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

 

Pomagamy…

W dniach 31.01 – 03.02.2017 r. przeprowadzono w naszej szkole akcję charytatywną, podczas której zebrano 490 zł. Pieniądze zostaną przekazane rodzinie Wojtyło poszkodowanej w pożarze. Pomysłodawczynią całej akcji była Pani dyrektor Halina Łosiewicz, natomiast organizacją zajęli się Pani pedagog Marta Ferenc oraz samorząd uczniowski z opiekunem Panią Eweliną Grzelakowską.

 

POMAGAMY KINDZE STANĄĆ NA NOGI !!!

Kinga Nowak, absolwentka naszego Liceum, została potrącona przez kierowcę taksówki, jadąc rowerem do pracy 25 października we Wrocławiu. Obrażenia okazały się bardzo poważne, został uszkodzony kręgosłup na odcinku piersiowym. Kingę czeka bardzo długa rehabilitacja. Pomagamy Kindze stanąć na nogi!

Czytaj więcej...

1% podatku na SON

Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015

Zobacz witrynę Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie

Zobacz informacje na stronie Starostwa Powiatowego

 

Dziękujemy za wsparcie obchodów XXXV rocznicy lotu pierwszego Polaka w Kosmos

podziekowania-animacja

Liceum remontuje aulę

Fundacja Polska Miedź

przekaże na rzecz
Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie
darowiznę w wysokości

30 tys. złotych

Czytaj więcej...

Strona 2 z 3