Patryk w finale

  • Drukuj

Uczeń klasy II d Patryk Prewendowski zakwalifikowany został do rozgrywek finałowych konkursu “PING – Potyczki Informatyczne Nowej Generacji”.

Organizatorem tego konkursu jest wydział Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Konkurs rozgrywany jest w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy rozgrywane są zdalnie, za pośrednictwem sieci Internet. Uczestnicy rozwiązują w domu zadania przygotowane przez organizatora, a rozwiązania przesyłają kanałem elektronicznym. Liczy się nie tylko poprawność rozwiązań, ale również ich złożoność. Etap III - finał rozgrywany jest w siedzibie organizatora.

Trzej uczestnicy, którzy w finale Konkursu zdobędą największą liczbę punktów, otrzymują nagrody rzeczowe, a osoby, które zdobędą co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów zdobytych przez najlepszego uczestnika, otrzymują status laureata. Laureaci uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji na studia informatyczne na Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Część praktyczna finału odbędzie się 31 marca 2017 r., a część teoretyczna 1 kwietnia bieżącego roku.

Aby odnosić sukcesy w konkursach informatycznych, należy zdobywać i systematycznie pogłębiać wiedzę z przedmiotów ścisłych. Bardzo ważne jest podejmowanie prób twórczego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin. Nie wolno się zniechęcać, chociaż pierwsze próby nie zawsze uwieńczone są sukcesem.

Patrykowi gratulujemy, życząc równocześnie sukcesu w finale.