Uczniowie LO im. M. Kopernika uczą się, jak przygotować reportaż radiowy

  • Drukuj

11.10.2016 r. odbyły się w naszym liceum pierwsze warsztaty w ramach realizacji projektu edukacyjnego “Młodzież w Europie”. Projekt ten realizowany jest we współpracy z fundacją ArtTransparent oraz Biurem Informacji Parlamentu Europejskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Celem cyklu warsztatów jest włączenie młodzieży w debatę na temat migracji w Europie, z uwzględnieniem roli i kompetencji Parlamentu Europejskiego w systemie instytucji Unii Europejskiej. Cel powyższy zostanie zrealizowany poprzez niestandardowe metody edukacyjne, związane ze współczesną kulturą i sztuką. Młodzież zostanie zaangażowana w projekt poprzez cykl warsztatów radiowych z pogranicza sztuki, kultury, socjologii i polityki. Uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć również w wystawach organizowanych w ramach Wrocław ESK, w spotkaniach z artystami czy europarlamentarzystami. Głównym efektem zaangażowania młodzieży będzie przygotowanie przez nich reportażu radiowego, dotyczącego migracji w Europie w XX i XXI wieku.