Wolontariusze z Kopernika gotowi do działania!

  • Drukuj

09 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu. W trakcie zebrania wyłoniono w tajnym głosowaniu czteroosobową Radę SKW w składzie: Maja Kwiatkowska (2a) - przewodnicząca oraz Marcin Wacek (2b), Dorota Myślicka (2d) i Rafał Silmanowicz (1cd). W trakcie “burzy mózgów” uczniowie określili jakie inicjatywy chcą podejmować na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Teraz pozostaje nasze plany wcielić w czyn. Mamy nadzieję, że nasze przyszłe działania spotkają się z pozytywnym odbiorem.