Zajęcia unijne

W związku z trwającym strajkiem pracowników oświaty informuję, że na czas trwania strajku zajęcia w ramach projektu  „Rozwiń skrzydła edukacji” nie będą się odbywać z następujących przedmiotów:  j. angielski, matematyka,  biologia,  geografia, fizyka.

Informacje na temat przeprowadzanych zajęć będą na bieżąco korygowane.

Harmonogram zajęć

GODZ.ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 1.2

zajęcia wyrówn.

z informatyki

1.8.1

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

1.13

zajęcia rozw. z chemii

 

             

 

 

1.11.1

zajęcia rozw. z fizyki

 

5 11.45-12.30 1.8.2

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

6 12.35-13.20 1.5.2

zajęcia wyrówn. z j.ang.

7 13.25-14.10 1.11.2

zajęcia rozw. z fizyki

 

1.3.1

zajęcia rozw.  z j.ang.

1.10

zajęcia rozw. z biologii

 

1.9.1

zajęcia rozw.

z matematyki

 

 

8 14.15-15.00 1.12.1

zajęcia rozw.

z geografii

1.7

zajęcia rozw. z j.fran.

1.8.3

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

 

1.9.2

zajęcia rozw. z matematyki

 

 

 

9 15.00-15.45 1.12.2

zajęcia rozw.

z geografii

Harmonogram 18.02.2019

GODZ.ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 1.2

zajęcia wyrówn.

z informatyki

1.8.1

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

1.13

zajęcia rozw. z chemii

 

                    1.1

zajęcia rozw. z fizyki

 

 

1.11.1

zajęcia rozw. z fizyki

 

2 8.50-9.35 1.6

zajęcia wyrów. z j.angielskiego

3 9.45-10.30
4 10.50-11.35
5 11.45-12.30 1.5.1

zajęcia wyrówn. z j.ang.

1.8.2

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

6 12.35-13.20 1.5.2

zajęcia wyrówn. z j.ang.

1.8.6

zajęcia wyrówn.

z matematyki

 

7 13.25-14.10 1.8.5

zajęcia wyrówn.

z matematyki

1.11.2

zajęcia rozw. z fizyki

 

1.9.3

zajęcia rozw. z matematyki

1.3.1

zajęcia rozw.  z j.ang.

1.10

zajęcia rozw. z biologii

 

1.9.1

zajęcia rozw.

z matematyki

 

 

8 14.15-15.00 1.12.1

zajęcia rozw.

z geografii

1.7

zajęcia rozw. z j.fran.

1.8.3

zajęcia wyrówn.

z matematyki

1.4

zajęcia rozw z j.niem.

1.3.2

zajęcia rozw.z j.ang

               

 1.9.2

zajęcia rozw. z matematyki

 

1.8.4

zajęcia wyrówn

z matematyki

 

9 15.00-15.45 1.12.2

zajęcia rozw.

z geografii

Warsztaty z doradztwa zawodowego

W listopadzie oraz grudniu 2018 r.  pani Katarzyna Łuczak w ramach zajęć projektowych przeprowadziła warsztaty z doradztwa zawodowego, w których uczestniczyli uczniowie klasy 1 CD.  Tematyka warsztatów była różnorodna a ich forma polegała na pracy indywidualnej, w parach lub grupach. Uczniowie mieli sposobność  określenia swoich mocnych i słabych stron oraz pragnień i celów życiowych.  Dowiedzieli się również co to jest komunikacja interpersonalna oraz jak radzić sobie ze stresem. Nasi licealiści poznali siebie lepiej a wiedza wyniesiona z tych praktycznych zajęć z pewnością pobudzi ich do  autorefleksji nad swoją przyszłą ścieżką zawodową.

 

Harmonogram zajęć projektowych na miesiąc grudzień

harmonogram grudzień

GODZ.ZAJĘĆ PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 1.11.1

zajęcia rozwijające z fizyki

1.5.2

zajęcia wyrównawcze

z j.angielskiego

1.2

zajęcia wyrównawcze

z informatyki

1.9.2

zajęcia rozwijające

z matematyki

1.3.1

zajęcia rozwijające

z j.angielskiego

1.13

zajęcia rozwiajające z chemii

1.3.2

zajęcia rozwijające

z j.angielskiego

1.8.1

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

1.12.2

zajęcia rozwijające z geografii

                    1.1

zajęcia rozwijające z fizyki

 

 

 

2 8.50-9.35 1.6

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego

3 9.45-10.30
4 10.50-11.35
5 11.45-12.30 1.5.1

zajęcia wyrównawcze z j.angielskiego

 

6 12.35-13.20 1.8.6

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

7 13.25-14.10 1.8.5

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

1.8.2

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

                   1.11.2

zajęcia rozwijające z fizyki

 

 

1.9.3

zajęcia rozwijające

z matematyki

 

1.8.4

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

8 14.15-15.00 1.12.1

zajęcia rozwijające z geografii

1.7

zajęcia rozwijające

z j.francuskiego

1.8.3

zajęcia wyrównawcze

z matematyki

1.4

zajęcia rozwijające z j.niemieckiego

1.9.1

zajęcia rozwijające

z matematyki

 

1.10

Zajęcia rozwijające z biologii

9 15.00-15.45

REKRUTACJA DO PROJEKTU

W ramach projektu „Rozwiń skrzydła edukacji” w naszym liceum prowadzony jest proces rekrutacji do poszczególnych grup. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania wybierając zajęcia spośród różnorodnych przedmiotów.  Do wyboru mają język angielski, język niemiecki, język francuski, matematykę, fizykę, biologię, chemię, geografię oraz zajęcia informatyczne w zakresie projektowania stron internetowych. Wszyscy uczniowie objęci są również indywidualnym oraz grupowym doradztwem zawodowym. W ramach prowadzonych spotkań w powstałym Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery    doradca zawodowy pomoże uczniom w określaniu ich predyspozycji zawodowych i ukierunkowaniu ich dalszej ścieżki zawodowej. Dzięki przeprowadzonym diagnozom  w zakresie predyspozycji edukacyjnych i zawodowych uczniowie będą również mogli łatwiej określić swoją dalszą ścieżkę edukacyjną – wybrać rodzaj uczelni, kierunek studiów. Efektem końcowym działalności Punktu będzie przygotowanie ucznia do podejmowania trafnych decyzji w zakresie wyboru przedmiotów maturalnych oraz przygotowanie absolwenta do ukształtowania orientacji zawodowej, umożliwiającej mu aktywne funkcjonowanie na krajowym i unijnym rynku pracy.

POSUMOWANIE PROJEKTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Celem projektu  „Rozwiń skrzydła edukacji”  jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości kształcenia ogólnego poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz zakup pomocy dydaktycznych.   W roku szkolnym 2017/2018 swoje kluczowe kompetencje podniosło 141 uczniów, którzy brali udział w różnorodnych zajęciach  wybierając takie przedmioty jak język angielski, język niemiecki, język francuski, matematykę, fizykę, biologię, chemię, geografię czy informatykę. W ramach projektu  utworzono również Szkolny Punkt Informacji i Kariery, w którym doradcy zawodowi przeprowadzili indywidualne diagnozy wśród 79 uczniów w zakresie ich predyspozycji edukacyjnych i zawodowych w celu ułatwienia im wyborów dotyczących ich dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo, w ramach warsztatowych zajęć grupowych  z doradztwa zawodowego  20 uczniów skorzystało z możliwości  ukształtowania własnej orientacji zawodowej.

Dzięki dofinansowaniu unijnemu, nasza szkoła wzbogaciła się o dodatkowe pomoce dydaktyczne. W ramach projektu zakupiono dygestorium oraz pomoce do laboratorium chemicznego ( m.in. statywy demonstracyjne), mikroskop optyczny oraz pomoce do pracowni biologicznej ( m.in. zestawy preparacyjne, zestawy mikroskopowych preparatów biologicznych) czy przyrządy do przeprowadzania doświadczeń fizycznych (m.in. demonstrator linii pola magnetycznego, statyw izolacyjny, kondensator, zestaw do demonstracji prądów wirowych i reguły Lenza). Zakupiono również 15 komputerów wraz z nowym serwerem.

W projekcie zaplanowane były również szkolenia dla 16 nauczycieli, których objęto wsparciem w zakresie kompetencji społecznych oraz technologii cyfrowych.  Nauczyciele otrzymali certyfikaty w standardzie VCC po uprzednio pomyślnym zdaniu końcowych egzaminów.  Wzięli oni również udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania e-podręczników, e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych w swojej pracy z uczniami.

Przed nami kolejny rok zajęć w ramach projektu, dzięki którym uczniowie będą mieli nieodpłatną możliwość pogłębiania swojej wiedzy, co w konsekwencji prowadzi do wyższego progu zdawalności egzaminu maturalnego i łatwiejszego dostępu do ofert uczelni wyższych.