header-animacja-gif
godlo-logo-png
Facebook Image
sobota, czerwiec 15, 2024

Turniej Turystyczno - Krajoznawczy

Zapraszam uczniów klas I-II do udziału w 46 Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Etap szkolny odbędzie się 11 marca 2014 r. o godz. 9.00 w sali nr 21. Obejmie wiadomości na temat atrakcji turystycznych powiatu wołowskiego.

Zgłoszenia przyjmuję do 10 marca 2014 r.

Aleksandra Pelc

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO ETAPU SZKOLNEGO TURNIEJU TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO:

 1. Wymień gminy wchodzące w skład powiatu wołowskiego.
 2. Wymień powiaty graniczące z powiatem wołowskim.
 3. Gdzie znajduje się najwyższe wzniesienie na Ziemi Wołowskiej i ile wynosi jego wysokość?
 4. Wymień nazwy wzgórz znajdujących się w powiecie wołowskim.
 5. Podaj nazwę parku krajobrazowego położonego w okolicach Wołowa.
 6. Podaj nazwy dwóch gatunków roślin chronionych w parku krajobrazowym w okolicy Wołowa.
 7. Podaj nazwy 2 rezerwatów przyrody znajdujących się w powiecie wołowskim.
 8. Podaj nazwę rzeki, która płynie południową i zachodnią granicą naszego powiatu.
 9. W którym roku miała miejsce lokacja miasta Wołowa i który książę nadał akt lokacyjny?
 10. Wymień elementy herbu powiatu wołowskiego.
 11. Podaj imię i nazwisko założyciela w Konarach w 1802 r. pierwszej na świecie cukrowni produkującej cukier z buraków cukrowych.
 12. Wymień stacje kolejowe na linii Wrocław-Głogów  w naszym powiecie.
 13. Obecnie tylko Wołów i Brzeg Dolny posiadają prawa miejskie, dawniej tych miejscowości było więcej. Które miejscowości w naszym powiecie posiadały kiedyś prawa miejskie?
 14. Jaki handel rozwijał się dawniej na terenie Wińska?
 15. Co uprawiano dawniej na wzgórzach w okolicach Wińska?
 16. W Lubiążu istniał klasztor Cystersów, natomiast w Głębowicach powstał inny. Podaj wiek, w którym został założony i nazwę zgromadzenia.
 17. W którym budynku klasztoru w Lubiążu znajduje się Sala Książęca?
 18. Reguła cysterska zabraniała chowania osób świeckich wraz z zakonnikami. Jednak cystersi złamali tą regułę. Kto i dlaczego z osób świeckich został pochowany w krypcie opatów w Lubiążu?
 19. Gdzie w okolicach Wołowa natrafiono na stare piece dymarskie, przetapiające ubogą w żelazo rudę?
 20. Co mieści się obecnie w zamku piastowskim w Wołowie?
 21. W poł. XIX w. pewne zabudowania w Wołowie zostały przekształcone w koszary wojskowe. Które to były zabudowania?
 22. Średniowieczne miasto Wołów było otoczone murami obronnymi w skład, których wchodziły 3 bramy. Podaj nazwy tych bram.
 23. Komu i za jakie zasługi poświęcony jest samolot-pomnik stojący koło zamku w Wołowie?
 24. W którym wołowskim kościele odbywa się od 2001 r. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej ?Cantus Organi??
 25. Na Ziemi Wołowskiej jest kilka atrakcji archeologicznych, przez które biegnie szlak turystyczny. Podaj, jakim kolorem jest on oznaczony oraz wymień miejscowości rozpoczęcia i zakończenia tego szlaku.